Om museet

Holmeegenes ble først bebygd som lystgård av Gabriel Kielland. Eiendommen ble senere overtatt av Axel Chr. Kielland som bygde den store kombinerte forpakterboligen og driftsbygningen som står på eiendommen i dag. I 1890 ble eiendommen solgt ut av familien Kielland, og 1891-1986 var eiendommen eid av brødrene Lunde. I 1896 kjøpte Peder Sandved eiendommen, og etablerte gartneri her.

Året etter overtok Bernt Pedersen eiendommen, og i 1915 overdro han eiendommen og gartneriet til sin sønn Birger Pedersen (f. 1874) som hadde drevet gartneriet siden 1897. Birger Pedersen var eneeier av Holmeegenes frem til sin død i 1954. Pedersen var en meget aktiv lokalpolitiker som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem for partiet Venstre. Han var også styremedlem i en rekke komiteer og selskaper.

Pr. 2006 var eiendommen et sameie mellom hans døtre Gunhild Pedersen (1/3), Karen Pedersen (1/3), og barna til hans tredje datter, Sidsel Onstad (1/6) og Ole Gjems Onstad (1/6).

Gunhild Pedersen bodde på Holmeegenes helt frem til sin død i 2006, og hun testamenterte sin andel av eiendommen til Ib Omland, en nabo og god venn.

Dødsboet etter Gunhild Pedersen ble representert av advokat Odd Netteland, som henvendte seg til rådmannen i Stavanger kommune med forespørsel om kommunen ønsket å gi et bud på eiendommen. Stavanger kommune vedtok i 2007 å kjøpe eiendommen og restaurere den for inntil 15 millioner kroner.

Stavanger Museum fikk oppdraget med å rydde ut og dokumentere alt innbo fra boligen og driftsdelen på Holmeegenes under forutsetningen av at museet fikk eiendomsretten til gjenstandene, fotografiene og arkivaliene som fantes i huset.